2021/2858/OR

2021/2858/OR

GRAMY DLA KRZYSZTOFA

2021-11-02

STOWARZYSZENIE "KAPITAŁ ZAUFANIA"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-11-10 Do: 2021-12-10
ŻNIN
ZBIÓRKA DO PUSZEK
10
ZBIÓRKA NA REHABILITACJĘ KRZYSZTOFA, KTÓRY ULEGŁWYPADKOWI MOTOCYKLOWEMU. W CHWILI OBECNEJ NIE MOŻE CZYNNIE PRACOWAĆ. KOSZT REHABILITACJI ZNACZNIE PRZEKRACZA MOŻLIWOŚCI FINANSOWE POSZKODOWANEGO.
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska